Raisin In The Sun Essay Conclusion An Essay On My First Day At School Essay About Fences Cory And Troy Do My Best Academic Essay Some Example Of Cause And Effect Essay

KÖSZÖNTJÜK A NŐTINCSI VÁR-LAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALÁN!

 

Intézményünk egy Nógrád megyei kis faluban, Nőtincsen helyezkedik el; fenntartója Nőtincs Község Önkormányzata.

 2019-ben kívül-belül teljesen megújult, modernizált épületben várjuk a településen és a környékbeli településeken élő gyermekeket. Óvodánk csoportszobái barátságos hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk. Tornaszoba és fejlesztő szoba biztosítja a benti mozgásos foglalkozásokat, valamint a fejlesztést igénylő gyermekek külön foglalkozásait – a fejlesztések szükségességének felmérését  és a foglalkozásokat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézménye végzi. A 2020/2021-es nevelési évben az előzetes felmérések alapján egyéni és kiscsoportos logopédiai foglalkozások, beszédindító csoport és komplex fejlesztő foglalkozások támogatják a gyermekek fejlődését.

Intézményünk udvara hatalmas, 2240 m²-es árnyékos őspark. Udvari játékokkal gazdagon felszerelt játszóudvarral rendelkezünk, mely minden kisgyermek számára változatos mozgás- és játéklehetőséget biztosít.

Két vegyes életkorú óvodai és egy bölcsődei csoporttal működünk.
Óvodai férőhelyünk 44 fő. A vegyes életkorú csoportokat 2-2 főiskolát végzett óvodapedagógus vezeti – hárman minősített óvodapedagógusok. A csoportok munkáját 1-1 szakképzett óvodai dajka segíti. Bölcsődei csoportunk 12 gyermek fogadására alkalmas: szakképzett kisgyermeknevelők látják el a legkisebbeket, munkájukat szintén szakképzett bölcsődei dajka segíti.

Intézményünk csapata családias légkört teremt egymás és a gyermekek között is. A dolgozók gyermek centrikusak, fiatalosak, lendületesek, szakmailag jól felkészültek, a gyermekek igényeit, szükségleteit mindenkor figyelemmel kísérő és kielégítő attitűddel rendelkeznek. Korszerű pedagógiai, módszertani kulturáltság jellemzi a csapatot – elkötelezett, innovatív és megújulásra kész, együttműködő és hiteles az egész nevelőtestület. Óvodapedagógusaink segítségével a hozzánk járó gyermekek az egyéni képességeikhez mérten differenciált fejlesztéssel, sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel, szeretettel – megfelelően – felkészülnek az iskolakezdésre.


Játékos tanulás

A foglalkozásokat játékosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságuk figyelembevételével óvodapedagógusaink tartják minden nap. Az iskolába készülő gyermekekkel mikrocsoportos formában történik a felkészítés.


Széles körű programlehetőségek

Intézményünk gyermekei heti egy alkalommal úszásoktatáson vesznek részt, melyet már második éve pályázati finanszírozásból valósítunk meg. Gyakran szervezünk óvodán kívüli kirándulásokat, sétákat. Színházba járunk a gyerekekkel évente legalább 4 alkalommal.


Biztonságos környezet

Részt veszünk az Ovi-zsaru programban. Kiemelt feladatként kezeljük a balesetmentes közlekedést, ezért óvodánk udvarának egy részén KRESZ pálya került kialakításra. Minden évben Országos KRESZ versenyre megyünk, melyen a mindennapokban hasznosítható gyakorlati és elméleti tudásukat életkoruknak megfelelő szinten és játékos formában mutathatják be a gyerekek.


Boldog Óvoda

Intézményünk 2017-től minden évben elnyerte a Boldog Óvoda címet. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára. (A piros logóra kattintva a Boldogságóra programól olvashatnak bővebben.)

 

Amennyiben az intézményről, felvételről további kérdése lenne, keressen bizalommal:

Bartkievicsné Hegedűs Krisztina
Intézményvezető
Telefon: 0630/691-86-54
E-mail: varlakovibolcsi@notincs.hu