KÖSZÖNTJÜK A NŐTINCSI VÁR-LAK ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE OLDALÁN!

Intézményünk egy Nógrád megyei kis faluban, Nőtincsen helyezkedik el;
fenntartója Nőtincs Község Önkormányzata.

2019-ben kívül-belül teljesen megújult, modernizált épületben várjuk a településen és a környékbeli településeken élő gyermekeket. Óvodánk csoportszobái barátságos hangulatúak, a gyermekeket meleg, szeretetteljes légkörben fogadjuk. Tornaszoba és fejlesztő szoba biztosítja a benti mozgásos foglalkozásokat, valamint a fejlesztést igénylő gyermekek külön foglalkozásait – a fejlesztések szükségességének felmérését  és a foglalkozásokat a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Rétsági Tagintézménye végzi. A 2020/2021-es nevelési évben az előzetes felmérések alapján egyéni és kiscsoportos logopédiai foglalkozások, beszédindító csoport és komplex fejlesztő foglalkozások támogatják a gyermekek fejlődését.

Intézményünk udvara hatalmas, 2240 m²-es árnyékos őspark. Udvari játékokkal gazdagon felszerelt játszóudvarral rendelkezünk, mely minden kisgyermek számára változatos mozgás- és játéklehetőséget biztosít.

Két vegyes életkorú óvodai és egy bölcsődei csoporttal működünk.
Óvodai férőhelyünk 44 fő. A vegyes életkorú csoportokat 2-2 főiskolát végzett óvodapedagógus vezeti – hárman minősített óvodapedagógusok. A csoportok munkáját 1-1 szakképzett óvodai dajka segíti. Bölcsődei csoportunk 12 gyermek fogadására alkalmas: szakképzett kisgyermeknevelők látják el a legkisebbeket, munkájukat szintén szakképzett bölcsődei dajka segíti.

Intézményünk csapata családias légkört teremt egymás és a gyermekek között is. A dolgozók gyermek centrikusak, fiatalosak, lendületesek, szakmailag jól felkészültek, a gyermekek igényeit, szükségleteit mindenkor figyelemmel kísérő és kielégítő attitűddel rendelkeznek. Korszerű pedagógiai, módszertani kulturáltság jellemzi a csapatot – elkötelezett, innovatív és megújulásra kész, együttműködő és hiteles az egész nevelőtestület. Óvodapedagógusaink segítségével a hozzánk járó gyermekek az egyéni képességeikhez mérten differenciált fejlesztéssel, sok dicsérettel, ösztönzéssel, sikerélménnyel, szeretettel – megfelelően – felkészülnek az iskolakezdésre.

l

Játékos tanulás

A foglalkozásokat játékosan, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságuk figyelembevételével óvodapedagógusaink tartják minden nap. Az iskolába készülő gyermekekkel mikrocsoportos formában történik a felkészítés.

i

Biztonságos környezet

Részt veszünk az Ovi-zsaru programban. Kiemelt feladatként kezeljük a balesetmentes közlekedést, ezért óvodánk udvarának egy részén KRESZ pálya került kialakításra. Minden évben Országos KRESZ versenyre megyünk, melyen a mindennapokban hasznosítható gyakorlati és elméleti tudásukat életkoruknak megfelelő szinten és játékos formában mutathatják be a gyerekek.

Széles körű programlehetőségek

Intézményünk gyermekei heti egy alkalommal úszásoktatáson vesznek részt, melyet már második éve pályázati finanszírozásból valósítunk meg. Gyakran szervezünk óvodán kívüli kirándulásokat, sétákat. Színházba járunk a gyerekekkel évente legalább 4 alkalommal.

l

Boldog Óvoda

Intézményünk 2017-től minden évben elnyerte a Boldog Óvoda címet. A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológia eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás korosztály számára. (A piros logóra kattintva a Boldogságóra programól olvashatnak bővebben.)