Óvoda

Óvodánk Jellemzői:

A tevékenységközpontúság:

  • amelyben, tiszteletben tartjuk a gyermek egyéni sajátosságait, jogait, tudatosan építünk a gyermeki aktivitásra és alkotásra
  • amelyben kialakul egy olyan élettér a gyermek számára, ahol mindenki szükségletei szerint megvalósíthatja vágyait, megélheti álmait
  • amelyben sikerorientált készség és képességfejlesztés folyik

A nevelésközpontúság:

  • amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszik
  • a teljes gyermeki személyiség fejlesztését tevékenységek által és tevékenységen keresztül fejti ki.

A nyitott óvoda:

  • melyben a nyitottságnemcsak a befogadás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítja a nevelőmunkába történő betekintést. Az óvoda nyitottsága hagyományok teremtésével, nyilvános közös programok, ünnepek segítségével valósítható meg. Pl.: szülőkkel közös készülődések

Óvodai dokumentumok

SZMSZ

Pedagógiai szakmai program

Munkaterv Beszámoló